Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Güzel Sanatlar Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Güzel Sanatlar
İnsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. Bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el işinden çok, ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir.

Güzel sanatlar içine, ortaçağ bilginleri tarafindan on sanat sokulmuştur. Bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (sözdizimi), ilmi beyan (güzel konuşma bilimi), belagat (güzel konuşma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi. Fakat bunlardan çoğu, bilimler arasina girmiş ve güzel sanat olmaktan çikmiştir.


Bknz : Sanat Nedir

Güzel Sanatlarin Çeşitleri:


1 - Edebiyat: Kelimelerle yapilan bir güzel sanattir. Nazim ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.
2 - Resim: Yağli, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapilan güzel sanattir. Resim yapan sanatçiya ressam adi verilir.
3 - Heykel: Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandirilan varliklari, taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltiraş adi verilir.
4 - Mimarlik: İnsanlarin estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapilar yapmaktir. Tarihî olmak özelliğini kazanmiş yapitlar, tapmaklar. Camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçilarina mimar adi verilir.
5 - Musiki: Sesleri melodi haline getirme sanatidir. Musiki, pek çok bölümlere, ayrilir. Musiki bestecilerine musikişinas denir.
6 - Tiyatro: Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafindan canlandirilarak, temsil edilmesi sanatidir. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadir. Eseri oynayan sanatçilara aktör, aktris adi verilir.
7 - Dans: Musikiye uyularak yapilan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardir.

Bunlarin dişinda olarak, bugün, sinema ve fotoğrafçiliği da güzel sanatlar arasinda sayanlar vardir.
Güzel sanatlar ile ilgili başka bir yazı:Sanat genel olarak önce iki gruba ayrılır:
a) Pratik sanatlar / endüstriyel sanatlar (zanaat),
b) Güzel sanatlar.

Güzel sanatlar deyince aklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar geliyor. Yetkinleştiği dönemlerde ise, örnekler çok çeşitli. Sözgelimi, ünlü Rönesans sanatçıları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüleri .. Derken günümüzün sanat eserleri, insan aklıyla duygularının estetik beğenisiyle yaratıcı gücünün ortaya koyduğu, bilim ve teknolojinin de en üst seviyelerindeki çağımız sanatçılarının sanat ürünleri : Çağdaş resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, incecik kullanım eşyaları, sesin, ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar.


Acaba güzel sanatları nasıl sınıflandırabiliriz


Geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.
Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar. Sözgelimi "görsel sanatlar" (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları, resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta topluyor. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme ve hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsamaktadır.
Ancak, bu sınıflandırmanın ister istemez dışında kalabilen bazı türler de olabiliyordu. Sözgelimi, karikatür veya seramik gibi. Bu sebeple, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur. Bu sınıflama, söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği gözönünde bulundurulmaktadır. Buna göre, şöyle bir sınıflandırma yapılabilir :

Yüzey Sanatları : Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: Resim ve türleri ( yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.
Hacim Sanatları : Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik, anıtlar gibi.
Mekân Sanatları : İç ya da dış mekânı içine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimarî olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi), çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları.
Dil Sanatları : Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır: Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.
Ses Sanatları : Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır : Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi.
Hareket Sanatları : İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.
Dramatik Sanatlar : İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz.
Böylece, bütün sanat dallarını içine alan bir sınıflandırma yapmış olduğumuzu söyleyebiliriz.


Güzel Sanatlar Resimleri

 • 7
  Güzel sanatların sınıflandırılması geleneksel yöntem şeması 2 yıl önce

  Güzel sanatların sınıflandırılması geleneksel yöntem şeması

 • 5
  Güzel sanatların sınıflandırılması modern yöntem şeması 2 yıl önce

  Güzel sanatların sınıflandırılması modern yöntem şeması

 • 4
  Güzel Sanatlar 3 yıl önce

  Güzel Sanatlar

 • 4
  Güzel Sanatların bölümleri sınıflandırılması 3 yıl önce

  Güzel Sanatların bölümleri sınıflandırılması

 • 3
  Güzel Sanatlar 3 yıl önce

  Güzel Sanatlar

 • 2
  Güzel Sanatlar 3 yıl önce

  Güzel Sanatlar

 • 2
  Güzel Sanatların bölümleri sınıflandırılması 3 yıl önce

  Güzel Sanatların bölümleri sınıflandırılması

 • 2
  Güzel Sanatlar 3 yıl önce

  Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar Sunumları

 • 6
  Önizleme: 2 yıl önce

  Sanat nedir sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  HazIrlayan:Vecİhe –PInaR AVCI 4/a 138SANAT

  2. Sayfa
  SANAT NEDİR?Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.

  3. Sayfa
  SANATIN DALLARI NELERDİR?Sanatın Dalları İkiye Ayrılır:PRATİK SANATLAR Duvarcılık dokumacılık marangozluk gibi alışkanlık ve ustalık isteyen mesleklere Pratik Sanatlar, zanaat, bunları yapanlara ise zanaatçı denir.

  4. Sayfa
  SANAT NEDİR? GÜZEL SANATLAR Güzel Sanatlar duyguların etkilenmesi bakımından ikiye ayrılır:SESSELSANATLARGÖRSEL SANATLAR

  5. Sayfa
  GÖRSEL SANATLARGörsel sanat, göze hitap eder.İşitsel sanat,kulağa hitap eder.Son olarak dramatik sanat,hem göze hem kulağa hitap eder.Görsel sanatlar;resim,fotoğraf,mimari ve heykel.İşitsel sanatlar;şiir,edebiyat ve müziktir.Dramatik sanatlar bunların hepsini kapsar.Yani;resim,fotoğraf,mimari,heykel,şiir,edebiyat ve müziktir.

  6. Sayfa
  SESSEL SANATLARSessel sanatlar müzik ve edebiyat gibi ses ve sözle işitme duyumuza hitap eden sanatlardır.(Bale, Tiyatro, Opera, Müzik, Edebiyat) gibi olabilir

  7. Sayfa
  HEYKELHEYKEL RölyefBüst Anıt HeykellerSanatçılar ve Eserleri

  8. Sayfa
  ÜNLÜ HEYKELTRAŞLARMichelengelo, 1475-1564 yılları arasında yaşamış, İtalyan ressam,heykeltraşçı ve mimardır.Michelengelo’nun bir sözü:İnsanlar, benim ustalığımı elde etmek için ne kadar sıkı çalıştığımı bilseler, onun o kadar hayret edilecek bir şey olmadığını anlarlardır.

  9. Sayfa
  nurbiye uz1973 Eskişehir doğumlu sanatçı 1994 yılında Anadolu Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü`nden mezun oldu. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı`nda Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.2002 yılında ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik programını tamamladı.

  10. Sayfa
  En eski heykelYeryüzünde görülen en eski heykel, yaklaşık olarak MÖ önce 40.000 yıllarından kaldığı tahmin edilen mamut dişinden yontulmuş bir kadın başıdır.

  11. Sayfa
  ESERLERİNDEN ÖRNEKLER:

  12. Sayfa
  HEYKELLERDEN BAZI ÖRNEKLER

  13. Sayfa
  http://www.toplumdusmani.net/modules/wfsection/article.php?articleid=2076http://www.etoplum.com/ http://www.fikirbul.comhttp://sehir.ekolay.netKAYNAKÇAM

Güzel Sanatlar Videoları

 • 3
  2 yıl önce

  Güzel Sanatlar ve Edebiyat - Güzel Sanatlar ve Edebiyatın Özellikleri

Güzel Sanatlar Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Güzel Sanatlar Ek Bilgileri

 • 3
  2 yıl önce

  Güzel Sanatlar Nedir?
  Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar

 • 2
  2 yıl önce

  Güzel sanatlar fakültesi bölümleri yurt içinde ve yurt dışında farklılık gösterebiliyor. Türkiye’deki güzel sanatlar bölümleri talep edilen ve üniversitelerin gerekli gördüğü alanlar için açılıyor.
  YURT İÇİ BÖLÜMLER
  Resim
  Sanat öğretiminin en belirleyici niteliği olan, öğrencinin yaratıcı kişiliğinin öne çıkarılması, Resim Bölümü’nde eğitim öğretim programlarının ana eksenini oluşturmaktadır.Öğrencilerin düşünceyi görselleştirme çabalarında karşılaşacakları sorunları aşabilmeleri için çağın sanat anlayışı içinde gerekli alt yapı ve donanım hazırlanması sağlanır.
  Heykel
  Bölümün amacı; öğrenciyi var olan yetenekleri doğrultusunda yaratıcılığa yönlendirmek, sezgilerini değerlendirmesinde yardımcı olmak, alt yapı, strüktür, kütle-mekan, ışık-gölge, hacimlerin istifi, malzeme kullanımına yönelik tasarım vb. konularda bilgilendirerek eğitmektir.
  Grafik Tasarım
  Bölümün amacı; grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın, bilgi ve iletişimi öne çıkaran dinamik yapısına uyum sağlayabilecek bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir.
  İç Mimarlık
  İç Mimar, mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir. Bir meslek adamı olarak, insan-ekipman-mekan sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekan ve ekipman tasarımlarında kullanır.
  Endüstri Ürünleri Tasarımı
  İnsan ve insan gruplarının çeşitli gereksinmeleri (fizyolojik / psikolojik) doğrultusunda tasarım yapacak ve yaşanabilir bir çevreyi oluşturacak formasyonda tasarımcıları yetiştirmeyi planlayan bir daldır.Bu nedenle tasarım öğretiminin, öğrenciyi kritik düşünmeye, sanatsal ve bilimsel çalışmaya, birlikte çalışma disipline yönlendiren bir amacı vardır.
  Sahne Dekorları ve Kostüm
  Günümüz koşullarına cevap verebilecek nitelikte tiyatro, opera-bale, sinema, televizyon, reklam, gösteri, tören, karnaval, festival vb. alanlarda çalışacak sahne dekorator, kostümcüsü, hareketli boyutlu biçim tasarımcısı ve sanat yönetmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
  Moda ve Tekstil Tasarımı
  Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programları; öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, yapı, işlev ilişkilerini kurarak kişiliklerine uygun sentezlerle yaratıcı ve özgün öneriler sunabilmelerini amaçlayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.
  Geleneksel Türk Sanatları
  Geleneksel olandan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların yaptırılması amaçlanmaktadır.Aynı zamanda bu anasanat dalı programlarında ülkemizdeki kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılır.
  Fotoğraf
  Eğitimin başlatılmasındaki amaç; bir yandan sanata dönük açılımı içinde, fotoğrafı gelişi güzellikten kurtararak üniversite düzeyine götürmek; bu bağlamda yaratıcı gücü açığa çıkartmak, sezgileri geliştirmek, ileriye dönük ve doğru bakış açısı getirecek insanı yetiştirmek; deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmeyi kazandırmak; bilimsel alt yapı ile donanmış meslek insanını biçimlendirmektir.
  Seramik ve Cam Tasarımı
  Amaç, kişinin yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, duygu ve düşünceleri ile içinde bulunduğu çağın yorumunu yapmasını sağlamaktır. Öğrencilerin araştırma, bulma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları bu yeteneklerini sanat ve endüstri alanında uygulamaları hedeflenmektedir. Eğitimin her aşamasında özgünlük, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme yetisi, zamanlama, malzemeyi kullanabilme becerisi, anlatım gücü ve yorum değerlendirilmektedir.
  Çizgi Film – Animasyon
  Son yıllarda görsel iletişim sektöründe (özel televizyon, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı (animatör) gereksinimini karşılamayı amaçlar. Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla çizgi film-animasyon sanatı, sektörel anlamda üretim sürecine dönüşerek, temel ve türsel niteliğinde önemli değişikliklere uğramış ve bu sanat dalının hem görsel dil dağarcığı, hem de kullanım alanları genişlemiştir.
  Plastik Sanatlar
  Amacı; öğrencileri, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun şekilde, farklı sanat alanlarını kullanma kapasitesine sahip sanatçılar olarak yetiştirmektir. Verilen eğitim, bir yandan öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirirken diğer yandan sanatsal kavramları düşünme ve anlama becerilerini ilerletmelerini sağlamayı hedefler. Bu amacı gerçekleştirmek için; öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar.
  Görsel İletişim Tasarımı
  Bölümün temeli, modern iletişim araç, sistem ve kurumlarının, teknoloji, boyut ve içerik yönünden geçirmekte oldukları hızlı gelişime ve onun da ötesinde, bunların yol açtıkları toplumsal değişimlere dayanmaktadır. Enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, yaratıcı Grafik ve Multimedya Tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  Sanat Yönetimi
  Sanat Yönetimi Bölümü bir yandan sanatsal etkinlikler, diğer yandan söz konusu etkinliklerin gerçekleştirilme süreci ve sanat mekânlarının organizasyonu üzerine disiplinlerarası eğitim veren bir bölümdür. Etkinliklerin nesnesini oluşturan sanatın tarihsel gelişimi, geleneksel ve modern sanatların etkinlik mekânları, kültürel çalışmalar, film çalışmaları, sanat etkinliklerinin maliyet hesapları, sponsorluk ve halkla ilişkiler gibi, sanat etkinliklerinin “sahne arkası”nı oluşturan bilgilerle donanmış kişiler yetiştirmeyi amaçlar.
  İletişim Tasarımı
  TV ve diğer kitle iletişim araçlarından internete kadar her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak  uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin, fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon gibi yaratıcı alanlarda üretim yapmasına olanak tanındığı gibi, kapalı ve açık alanda etkinlik tasarımı yapmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede düşünsel ve uygulamalı çalışmalar yapmaları sağlanır.
  Bileşik Sanatlar
  İki boyutlu, üç boyutlu ve günümüz sanatının tüm olanaklarını içeren,sanatlar arası buluşmayı hedefleyen, ortak deneysel üretim alanları yaratan ve projeler geliştirip bunları hayata geçiren geniş bir perspektif içinde çok yönlü bir sanat formasyonu amaçlamaktadır.
  Resim-İş Öğretmenliği
  Estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmek başlıca amaçlarındandır. Bu amaçlar doğrultusunda deneysel eğitim öğretim programı uygular.
  Takı Tasarımı
  Hedefi;  son yıllarda endüstriyel olarak büyük bir atağa geçen ve dünyadaki pazar payını büyütmüş olan mücevher sektörünün ulusal ve uluslararası düzeydeki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, estetik düzeyde çağdaş bir yaratıcılık ve endüstriyel düzeyde uzmanlık donanımlarına sahip, rekabet koşullarında varlık gösterecek kimlikler yetiştirmektir.
  Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım / Restorasyon
  Bölüm, kültür ve sanat varlıklarının gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılabilmesi için gerekli koruma ve onarımlarını yapabilecek uzman elemanlar ve bilim adamlarının yetişmeleri amacını taşımaktadır.Bu konuda yetişmiş eleman eksikliğini gidermek amacı ile eski eserleri bazı müdahalelerle özgün biçimlerine getirmeyi amaçlayan “Restorasyon-Onarım” ile eserlerin bozulmalarını önlemek ve hastalıklarını tedavi ederek yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlayan “Konservasyon-Koruma” bilimini somut verilere dayanarak öğretmektedir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.